Protipožární zárubně značky FRIGOMONT

Posted in Top odkazy

Co je vlastně požár? Pojmem požár můžeme obecně označit každé nežádoucí hoření. Velmi často při nich dochází ke škodám na majetku a zdraví. V nejhorších případech se dokonce můžeme setkat se smrtí. Pokud chceme minimalizovat toto riziko, základem je včasné odhalení požáru. Nejjednoduššími zařízeními jsou hlásiče požárů a kouře, které spolehlivě reagují. Další možností jsou sofistikovanější systémy EPS nebo speciální dveře s protipožárními zárubněmi, a právě jim se budeme věnovat.

protipožární zárubně

Fáze požáru

Samotný požár lze rozdělit na čtyři fáze, které jsou schopny charakterizovat vlastnosti požáru, pokud není nahlášen a likvidován. Jedná se o tyto fáze?

 1. Fáze - Touto fází se rozumí čas (10 minut) od samotného vzplanutí, po rozhoření prvních předmětů.
 2. Fáze  - V této fázi dochází k prudkému nárůstu teploty a plochy požáru.
 3. Fáze - Požár je stabilizován, přičemž probíhá intenzivní destrukční hoření. Hoří všechny hořlavé předměty.
 4. Fáze  - V této fázi nemá požár dostatek "živin", tudíž se snižuje intenzita hoření.

Protipožární zárubně

Chcete-li doplnit prvky požární ochrany ve vašem domě, vhodné je k hlásičům požáru přikoupit i protipožární dveře. Mějte však na paměti, že nutností je dveře opatřit novými protipožárními zárubněmi, jinak budou plnit svou funkci v případ požáru jen napůl. Bez zárubni totiž protipožární dveře nevyhovují legislativě! Proto je nutné si zkontrolovat u dveří i zárubní značení, které odpovídá vašim požadavkům na ochranu před požárem.

Existují tzv. typové zárubně, ty můžete zakoupit samostatně, tedy bez dveří. Od klasických, tedy bez požární odolnosti se liší zejména celkovým zesílením a zpevněním konstrukce. Je tomu proto, aby unesli větší hmotnost protipožárních dveří. Před objednávkou zárubní byste měli mít vybrané dveře, protože je nutné, jim přizpůsobit závěsy!

Značení požární odolnosti

 • R - únosnost a stabilita
 • E - celistvost
 • I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
 • W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
 • S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)
 • C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S)
 • M - mechanická odolnost
 1. DP1 - ocelové dveře
 2. DP2 - ocelové nebo hliníkové dveře
 3. DP3 - dřevěné dveře

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit