Rozdíl mezi prováděcí a projektovou dokumentací

Posted in Top odkazy

Stavba je pro mnoho lidí děsivým sledem událostí a úkonů, které musejí provést. Svým způsobem je to pravda, protože ten, kdo nikdy nestavěl si vlastně ani nedokáže představit schvalovací proces na tavebním úřadu. Nezbytností těchto schůzek je také tisk projektové dokumentace, která je pro povolení stavby nezbyností.

tisk projektové dokumentace

Během projektování se můžeme setkat s různými typy dokumentace. V tomto článku se na tyto jednotlivé typy podíváme, řekneme si, k čemu jsou dobré a nakonec poradíme, kde je dostat na papír.

Dokumentace bouracích prací

Máte-li v projektu, zejména rekonstrukce, demoliční práce, je nutné nechat vypracovat a následně předložit dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., právě tento typ dokumentu zaměřeného na bourací práce. Bourací dokumentace se řídí přesně danými specifiky a je v ní také ukotvena Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Tento typ dokumentů má stejně jako bourací práce přesně dané mantinely, jak má vypadat a co musí obsahovat. Jeho vypracování podléhá vyhlášce 503/2006 Sb. stavebního zákona. Jakmile tuto dokumentaci předáte na stavebním úřadu, dostanete povolení pro umístění plánované stavby dle parametrů. Jedná se o nezbytnost ve schvalovacím procesu povolení stavby!

Dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby

Tento dokument není potřeba, pokud stavíte pozemní stavbu o rozměrech nepřevyšující 150 m2. Pokud však přesáhnete, jste nuceni žádat stavební úřad o povolení ke stavbě, řídící se vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebního zákona.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Hned v začátku zmíním, že teno dokument není povinný, nicméně se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb., příloha 2. Součástí této dokumentace je:

  • řešení nejasnosti a problémů,
  • návrhy materiálů,
  • výkaz výměr,
  • souhrn potřebného materiálu a prací.

tisk projektové dokumentace

Tisk projektové dokumentace Olomouc

V úvodu bylo zmíněno, že jsou situace, kdy musíte elektronickou podobu projektu přenést na papír, proto je nutné projektovou dokumentaci vytisknout. Naštěstí existují specializované firmy, pro které to není problém, například firma Planografie Olomouc.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit