Za znečištěné ovzduší může často Polsko

Posted in Top odkazy

Ten, kdo je z Moravskoslezského kraje nebo přímo z Ostravska moc dobře ví, že na podzim a v zimě město často zachvátí smog a je vyhlášena smogová situace. Při tomto stavu platí několik různých regulativních opatření, aby se ten smog co nejrychleji rozplynul a "rozfoukal". Otázka zní, mohou za to podniky na Ostravsku nebo je zdroj znečištění úplně někde jinde? Většina odborníků se přiklání a měření to dokazují, že největším zdrojem znečistění je Polsko, které téměř vůbec neřeší hospodaření svých průmyslových podniků.

průmyslová filtrace

Monitorování ovzduší

Občanům a vedení města Ostravy došla trpělivost a nechala monitorovat ovzduší. Následně odborníci vybrali 22 dnů, kdy byly naměřeny nejhorší hodnoty. Teď se podržte, z 22 dvou dnů bylo 15 dnů z toho ovlivněno větrem z Polska. Nicméně ne vždy se jedná o znečištění průmyslem, velkou měrou výsledky ovlivňují lokální topeniště. Problémem je vyčíslení míry znečištění průmysl vs. lokální topeniště.

Následky znečištění

Onemocnění, způsobené špinavým ovzduší se rozdělují podle závažnosti. Při krátkodobém působení smogu dochází u zasažených lidí k drobným zánětlivým onemocnění. Když vezmu bilanci roku 2015, kdy kvůli znečištění zemřelo 520 lidí. Když má rok 365 dnů, je to více, než jeden člověk za den!

Při dlouhodobé expozici, způsobují prachové částice zhoršení funkce plic a snižují délku života jedince, uvádí se průměrně 10 měsíců, jestli je to málo nebo hodně, ať každý zhodnotí sám. Dalším efektem je snížení obranyschopnosti organismu.

Řešení znečištění ovzduší

  • Snížení energetické náročnosti
  • Ekologicky šetrná výroba nezbytné energie
  • Rozšiřování hromadné dopravy
  • Volba vhodného způsobu dopravy
  • Změna pohonu
  • Plánovitá výstavba
  • Oddělení průmyslových zón, budování centrálních výtopen
  • Snižování prašnosti vnějšího prostředí

Průmyslová filtrace

Veškeré metody, které jsou zmíněny řeší pouze ovzduší globálně, co ale udělat s ovzduším například v průmyslové hale? Tento vzduch bývá mnohem znečištěnější, protože se jedná o uzavřený prostor s množstvím zdrojů znečištění. Jak ochránit zdraví zaměstnanců? Jednoduše, pomocí instalace průmyslové filtrace.

Jedná se o větrací systém, jehož úkolem je odvod znečištěného vzduchu z haly a nasávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí. Jednoduše řečeno, vyměňuje a filtruje vzduch. Tím provádí výměnu vzduchu v prostoru, kde nelze standardně větrat.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit